Hemservice
På jobbet
 
     
  INREDNING
 

Inredning är ett begrepp som syftar till insidan av någonting. Oftast menas detta inom hus och hem . Det handlar då om insidan av ett bostadshus. I en inredning ingår förutom möbler b.l.a. tapeter , tyger och belysning . Även fordon som bilar och bussar har inredningar som består av väggbeklädnad och stolar . Även båtar , fartyg och flygplan har inredning. Samtliga inredningar har sin särprägel och funktion för att fungera optimalt i sin miljö. Även materialet på olika föremål i bostaden eller lokalen, som olika träslag och olika metaller som kan användas som bord eller lampor.

 
 
  VÅRT ERBJUDANDE  
 

Vi kan skapa en innemiljö som är funktionell och är estetisk tilltalande. Vår styrka som inredare är helhetssyn, mångsidighet och miljötänkande.

Inredarens kunskap finns som motvikt till likriktning och standardlösningar. Syftet är att förbättra, effektivisera och försköna er innemiljö.

Rådgivning, idéer, visioner, helhetstänkande, kunskap, kvalitet, mångfald och service. Det handlar om funktion, ergonomi, yteffektivitet, ekonomi, trivsel - men också om profil och miljötänkande m m.

Hur går det till, -olika beroende på vad ni vill ha hjälp med och i vilken omfattning.

  • Utredning, där jag tar reda på era behov och önskemål.
  • Program, funktionsstudier och skisser. Kan användas för prel. kostnadskalkyler.
  • Projektering. Förslag lösningar på rummets funktion och utformning, fast inredning, möblering och belysning presenteras på ritningar (archicad).
  • Färgsättning och produktformgivning
  • Presentation. Perspektivskisser, vägguppställningar, ritningar, färgsättningsplanscher med materialprover och bilder på produkter.
  • Upphandlingsunderlag, Ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar.
  • Uppföljning
  •  
    Copyright ©Hjortstierna 2006 l Håltavägen 9 423 38 TORSLANDA l Tel 070-269 5421 l info@ruthemma.se